hev kompetansen
​​​​​​​med oss i 2023

       kurs i samarbeidsproblemer og konflikthåndtering

Kurs om samarbeidsproblematikk og konflikter


19. januar og 2. februar i Oslo (2 dager)

Samarbeidsproblemer og konflikter er en naturlig del av arbeidslivet. Destruktive konflikter kan bli kostbare, senke produktivitet, og skade helse og arbeidsmiljøet. På den andre siden kan samarbeids-problemer og konflikter bidra til å skape utvikling, innovasjon og konkurransekraft. Det krever at arbeidsmiljøutfordringer blir håndtert med god kompetanse.

I dette kurset, som er et samarbeid mellom Semje Software AS og iGo AS, gir vi deg en unik mulighet til å fordype deg på dette spennende og krevende området.


Vi presenterer et helt nytt verktøy; Nøgd, som effektiviserer tidsbruk, reduserer usikkerhet og senker kostnader ved konflikthåndtering. Vi viser hvordan du med Nøgd kan gjøre en helhetlig analyse av situasjon og gir anbefalinger om passende tiltak. Deretter får du kunnskap om hvordan du kan planlegge en god prosess og møte de involverte på en trygg måte. 


Noen ganger har arbeidsmiljø konflikter en tydelig juridisk side. Kurset vil gi innsikt i metoder som supplerer faktaundersøkelse og balanserer de negative effektene denne metoden kan ha.Basert på den nyeste forskningen og relevante eksempler vil du få tilgang på oppdatert kunnskap om hvordan du best håndterer arbeidsmiljøutfordringer, samtidig som arbeidsgivers, arbeidstakers og lovgivers interesser ivaretas. 


Kurset består av en kombinasjon av foredrag, praktiske øvelser og refleksjon. Vi knytter teori og forskning til den praktiske hverdagen. Du blir godt kjent med analyse av konflikter og mulighetsrommet som ligger i den videre prosessen. Tematikken omhandler både saksbehandling, metoder som strekker seg fra relasjonsfokus til jus og møtet med medarbeidere i den vanskelige samtalen. Etter kurset vil du ha fått kunnskaper og erfaringer som du kan benytte i arbeid med samarbeidsproblemer og konflikter.


Dagene vil bestå av deling av erfaringer, rom for spørsmål, drøfting og pauser underveis.
 
Kurset passer for ledere, HR medarbeidere, konsulenter, bedriftshelsetjenester, tillitsvalgte og verneombud. 

Har du spørsmål? Ring Tommy Antonsen på telefon 950 09 050.


Inkludert: Materiell og gratis utprøving av Nøgd verktøy. For de som deltar kan benytte systemet Nøgd i etterkant med 50% rabatt på abonnement første året.

Agenda: Endelig agenda for begge dager sendes ut et par uker før kursstart. 

Mat: Lunsj, kaffe/te og frukt. 

Sted: Oslo, Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7, 0186 Oslo. Rom: Nøytralitet.

Pris: Ved tidlig påmelding (før 15. desember) kr 8 900,-. Etter dette kr 9 900,-. Prisene er fritatt mva.

Klokkeslett: Fra kl. 09.00 til 15.30 begge dager.

Avbestilling: Avbestilling må skje senest 4 uker før kursstart. Etter dette belastes 50% av kursprisen. Plassen kan evt. overtas av en venn/kollega.

Siste nytt om systemet Nøgd