VÅRE TJENESTER

Læring og utvikling sikrer en effektiv organisasjon

Håndtering av konflikt

Kurs & Læring

Arbeidsmiljø-kartlegging

Øvrige tjenester

Håndtering av konflikt

Kurs & Læring

Arbeidsmiljø-kartlegging

 Øvrige tjenester

VI SKAPER TRYGGHET I ALLE LEDD

Våre løsninger ved håndtering av samarbeidsproblematikk og konflikter er unike.

I 2018 startet vi utviklingen av Nøgd, et system som er med å kvalitetssikre hele prosessen når samarbeidsproblemer eller konflikter oppstår. Nøgd er innovasjon.

Konflikter handler om at mennesker har støtt på uønskede utfordringer hvor også leder og virksomheten påvirkes. Vi er opptatt av at møtet med berørte skjer i en trygg og treffsikker ramme.

Tommy Antonsen

Forstå

Vi er opptatt av å forstå hva behovet er for å løse uønskede situasjoner best mulig.

Samarbeid

Å sammen skape en plattform for godt samarbeid er viktig for oss.

Omtanke

Omtanke er viktig for alle, også i de vanskelige sakene. 

Vi benytter Nøgd systematikk som er en digitalt støttet prosess for trygg og effektiv håndtering av samarbeidsproblematikk og konflikter i organisasjoner. Nøgd tilfører verdi til virksomheter gjennom å:

Effektivisere

Innsamling av data om arbeidsmiljøsituasjonen.

Analysere

Arbeidsmiljøsituasjonen helhetlig som igjen skaper grunnlag for organisasjonslæring.

Anbefale

Beste metode og videre prosess basert på forskning, praktisk ekspertise og historiske tiltak som har fungert godt.

Monitorere

Effekter av tiltakene for å muliggjøre positiv utvikling av tiltaksfasen.

Veilede

Prosessen steg for steg på en trygg måte som bygger på forskningens anbefalinger.

Vi benytter Nøgd systematikk som er en digitalt støttet prosess for trygg og effektiv håndtering av samarbeidsproblematikk og konflikter i organisasjoner. Nøgd tilfører verdi til virksomheter gjennom å:

Effektivisere

Innsamling av data om arbeidsmiljøsituasjonen.

Analysere

Arbeidsmiljøsituasjonen helhetlig som igjen skaper grunnlag for organisasjonslæring.

Anbefale

Beste metode og videre prosess basert på forskning, praktisk ekspertise og historiske tiltak som har fungert godt.

Monitorere

Effekter av tiltakene for å muliggjøre positiv utvikling av tiltaksfasen.

Veilede

Prosessen steg for steg på en trygg måte som bygger på forskningens anbefalinger.

Kunnskap

Kurs & Læring

Vi tilbyr kurs til virksomheter som ønsker økt kompetanse om samarbeidsproblematikk og konflikter på arbeidsplassen. Kursene går enten direkte på håndtering av samarbeidsproblematikk og konflikter, eller knytter seg til hvordan skape et godt arbeidsmiljø.

Grunnkurs

Grunnleggende forståelse av samarbeidsproblemer og konflikter.

LØFT

Om metodikken og rammer for prosess.

1

Konflikter

Konsekvensene av samarbeidsproblemer og konflikter. Bruk av Nøgd i del II.

Mekling

Lær om mekling, rammer og praktisk arbeid.

Tilbakemeldings-kultur

Essensen for teaming og organisatorisk læring.

Flernivå intervensjon

Systematisk løsningsarbeid og dokumentasjon.

Vanskelige møter

Med fokus på mellommenneskelige faktorer i konfliktarbeid.

Psykologisk trygghet

Bli kjent med tema og hvordan psykologisk trygghet kan skapes i virksomheten.

FULLSTENDIG KURSKATALOG

Last ned vår kurskatalog med detaljert informasjon om de enkelte kursene.

NØGD SERTIFISERING

Du kan også bli Nøgd sertifisert. Passer for abonnementer, konsulenter og bedriftshelsetjenesten.

Norske virksomheter er i kraft av arbeidsmiljøloven pålagt å utarbeide og utvikle rutiner og veiledere for varsling og konflikthåndtering. 

Om virksomheter setter opp et et konflikthåndteringssystem vil de også oppdage en gullgruve. Nemlig at man bedriver kulturarbeid som bidrar til trygghet, åpenhet og tillit på veien mot organisatoriske mål.

Ønsker lese mer om hvorfor dette arbeidet er viktig? Klikk her.  

Konstruktive rutiner

Å utvikle gode rutiner er kulturarbeid som bidrar til trygghet, åpenhet og tillit.

Effektivitet

Gode rutiner gir alle trygghet om rammer og arbeid på alle nivåer i en konflikt.

Store besparelser

Unngå de mest kostbare prosessene og utfallene ved å etablere en god prosedyre for arbeidet steg for steg.

FOREBYGGENDE ARBEID

Arbeidsmiljø-kartlegging

Sett søkelys på medarbeidernes arbeidsmiljø. En spisset kartlegging finner mulige årsaker til læringspunkter i det fysiske, organisatoriske eller psykososiale arbeidsmiljøet. En godt planlagt og gjennomført kartlegging kan bidra til en felles forståelse av arbeidsmiljøet.

Normert
Sammenlign resultater

Justerbar
Lag egne spørsmål

Enkelt
Vi administrerer

Ekspertbistand

Ved langvarig eller hyppig sykefravær

Med ekspertbistand får du og din arbeidsgiver hjelp til å finne en vei videre på jobb. Ordningen er en del av IA-avtalen. Tjenesten dekkes med refusjon fra NAV Arbeidslivssenter gjennom en støtteordning

b

Komme i gang

Du og arbeidsgiver utformer og bestiller oppdraget sammen.

Vi tilbyr

Samtaler og kartlegging med psykolog for behovsavklaring.

T

Kartlegging

Situasjonen kartlegges hvor forhold avklares og forslag fremlegges.

Sette mål

Sammen setter vi mål for at du skal kunne komme tilbake i arbeid.

Kontakt oss for dialog om dine spørsmål eller behov

Enten du ønsker å drøfte komplekse arbeidsmiljøsituasjoner eller har andre spørsmål, så hør med oss. Vi svarer ganske raskt.

Hastehjelp!

Hastehjelp - kontakt oss nå for bistand i arbeidsmiljøet

Trenger du strakshjelp til konflikthåndtering?

Vi kan raskt hjelpe med å finne en løsning.

Klikk her