s

OM SEMJE

Trond Løkling

Fagsjef og organisasjonspsykolog

Trond Løkling er  medgründer i Semje. Trond arbeider nå med en doktoravhandling og har flere års erfaring med håndtering av vanskelige situasjoner på arbeidsplassen, og har vært med på å bygge systemet Nøgd.

Nøgd startet med en ide i 2018

Vår ambisjon er å effektivisere konflikthåndtering ved å effektivisere prosesser som knytter seg til samarbeidsproblemer og konflikter.

Tommy Antonsen

Daglig leder & organisasjonspsykolog

Tommy har lang erfaring med problemstillinger knyttet til samarbeidsproblemer og konflikter. Han har og bakgrunn fra IT bransjen har hatt en sentral rolle rundt satsingen på Nøgd.

VÅR HISTORIE

Nøgd ble utviklet for vi vet mange synes håndtering av konflikter er krevende

Vi vet også at mange konflikter savner grundige analyser og bruk av riktig metode. Ingen ting blir tilfeldig med Nøgd.

Gode analyser handler om å gjøre en systematisk og strukturert datainnsamling. Samtaler og dialog med berørte er selvfølgelig nyttig når en vil vite mer om problemet, men dette er ikke nok i seg selv.

Når en har gjort en grundig og systematisk analyse av alle potensielle forhold som er drivere i en konflikt, vil den mest egnede metoden danne grunnlaget for det videre arbeidet. Til det beste for alle berørte, og virksomheten som er i behov av den mest konstruktive løsningen.

Oppstartsår

Sondre Nylund

Head of Strategic Sales and HR

Sondres kompetanseområder er strategisk HRM og ledelse. Han har jobbet i svært varierte team og har opparbeidet verdifull internasjonal erfaring.

Han har også erfaring innen ulike industrier og områder som Silicon Valley, IT & Teknologi , Olje & Gass & Universitets- og høgskolesektor.

Våre dyktige medarbeidere & samarbeidsparnere

Semjes er et nettverk bestående av flere dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere som kan bidra til at din virksomhet skal lykkes med å finne løsninger på behov og ønsker.

Lars Eirik Eggen

Organisasjonspedagog 

Utdannet pedagog med spesialisering i organisasjon, undervisning og ledelse. Han har jobbet i skolesektoren og i idretten og har lang erfaring som leder av endringsarbeid og teamutvikling. Lars Eirik har også en 2-årig coachingutdannelse fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. 

Hastehjelp!

Hastehjelp - kontakt oss nå for bistand i arbeidsmiljøet

Trenger du strakshjelp til konflikthåndtering?

Vi kan raskt hjelpe med å finne en løsning.

Klikk her