"Fra min erfaring ved samarbeid vurderer jeg de ansatte i Semje Software som kunnskapsrike på området konflikter og konflikthåndtering"


-Eduardo Høidal, HR Manager, SLS Nexans 

SAMMEN STYRKER VI SAMARBEID & EFFEKTIVISERER
KONFLIKTHÅNDTERING

Selv om mennesket er organisasjonens vitale ressurs, er det samarbeidet mellom menneskene som er essensen av verdiskapning. Nøgd veileder ledere og ansatte med å forsterke samarbeid på en effektiv måte. Systemet integrerer nyere forskning, praktisk ekspertise og gir råd basert på systematiske erfaringer fra andre virksomheter. 

Nøgd analyserer > følger opp og gir tips > gir et tilpasset forslag til metode og fremgangsmåte i egen rapport. Nøgd skaper gode prosesser og ivaretar juridiske krav i henhold til arbeidsmiljøloven. Last ned vårt informasjonsark her, eller:

Kontakt oss for mer informasjon

Hva koster en konflikt

Konfliktkalkulator©

Konflikter tar mye tid og genererer store kostnader. Bruk vår unike beregningstjeneste til å kalkulere kostnader ved en konflikt. Legg inn informasjon om konflikten og motta en rapport på epost. Rapporten gir også en liste over de indirekte kostander som en konflikt har. Med bruk av konfliktkalkulatoren blir du bevisst potensialet som målbevisst og treffsikker konflikthåndtering har. 

Tjenesten er gratis å bruke og helt uforpliktende. Du bestemmer selv om du ønsker å bli kontaktet vedrørende konflikten.Konflikt Kalkulator

Konfliktanalyse©

Vi har plukket ut de viktigste indikatorene for hvor din konflikt befinner seg. Vi bruker for enkelhetsskyld grønt, gult eller rødt nivå. Besvar noen spørsmål knyttet til din konflikt, og motta en pdf rapport som kan være til hjelp når du trenger hjelp til å håndtere konflikten du står ovenfor.

Tjenesten er gratis å bruke og helt uforpliktende. Du bestemmer selv om du ønsker å bli kontaktet vedrørende konflikten. 

I rapporten så får du også tips til hva som er lurt å gjøre videre med saken. 

Konflikt Analyse