Fleksikurs – når du ønsker full oversikt

Hensikten med disse samlingene er å gi deg som leder eller ansvarlig for håndtering av samarbeidsproblemer og konflikter en god oversikt over feltet og rammene for arbeidet. Slik kan du bli en god konflikthåndterer ved å sette de rette forventingene og stille de rette spørsmålene når behovet oppstår.

Etter å ha deltatt på samlingene vil du være en tryggere leder eller ansvarlig som har fått et brukbart veikart når det behøves som mest. Slik reduserer du tidsbruk, ressurser og frustrasjon når løsninger på oppståtte arbeidsmiljøsituasjoner oppstår. 

Du får tilsendt undervisningsmateriell etter kursene som vil fungere som oppslagsverk når behovet er der.

I samlingene vil vi alltid ha litt tid til spørsmål og drøfte ulike dilemmaer. Her går vi rett på sak.

Fleksikurs - full oversikt over konflikthåndtering

Hovedpunkter fra agenda:

  • Kurs 1 – Metode for organisasjonsintervensjon

Her vil du få oversikt over systematisk gjennomføring av en konflikthåndteringsprosess. Denne sier hva som er lurt å gjøre steg for steg fra start til slutt. Kombineres med innsikt i internkontrollforskriften. 

  • Kurs 2 – Metode for analyse av konflikt

I denne samlingen ser vi på virksomheten som et dynamisk system og hvordan forstå de bakenforliggende forholdene som kan skape samarbeidsproblemer og konflikter.

  • Kurs 3 – Metoder for konflikthåndtering

Bli kjent med hva som kjennetegner de ulike tilgjengelige metodene som strekker seg fra psykologi til jus. Her beskrives forskjellene mellom metodene og når de typisk anvendes. 

  • Kurs 4 – Verktøy for konflikthåndtering med bruk av Nøgd

For deg som vurderer bruk av digitale systemer og prosesser som knytter seg til håndtering av samarbeidsproblematikk og konflikter. Her får du innsyn i innhenting av data i en konflikt og forenklet analyse og dokumentasjon. 

  • Kurs 5 – Kostnader, interne rutiner, roller og fallgruver

Her vil fokuset være på hvilke kostnader som knytter seg til konflikter og hva som typisk kan gå galt i arbeidet med dem. Her vil vi diskutere hvordan interne rutiner kan hjelpe virksomheten å få god håndtering av konflikter. 

 

Detaljer om samlingene

Varighet: 1 time 

Deltakere webinar: Inntil 15 personer. Disse kjører normalt torsdager i slutten av måneden.

Deltakere fysisk samling: ta kontakt for egen avtale.

Tidspunkt: Kl. 08.30 til 09.30 (gjelder alle samlinger)

Passer for: Ledere, konsulenter, HMS rådgivere, HR personell som ønsker oversikt over konflikthåndteringens rammer.

Pris per webinar: kr 1 700,- per deltaker. Rabatt på 20% om virksomheten melder på flere enn 5 deltakere.

Prisene er fritatt mva.

Avmelding påmeldte webinarer 1 uke før kursstart. 50% av kursgebyr vil ellers faktureres. Plassen kan eventuelt gis til en annen. 

Praktisk: det er ikke nødvendig å følge kurs rekkefølgen som den er listet under (se påmelding). Om du ikke kan delta på en samling, setter vi opp liknende samling senere hvor du kan delta slik at du får med deg alle samlingene over tid.

Kontakt oss for  spørsmål om kurs

Ta kontakt med oss på telefon 950 09 050 for bestilling eller spørsmål om kurs for din virksomhet. 

Påmeldingsskjema

Påmelding februar:

Påmelding april:

Påmelding mai:

Påmelding juni:

Påmelding august:

Hastehjelp!

Hastehjelp - kontakt oss nå for bistand i arbeidsmiljøet

Trenger du strakshjelp til konflikthåndtering?

Vi kan raskt hjelpe med å finne en løsning.

Klikk her