EFFEKTIVISER KONFLIKT-HÅNDTERING

Nøgd er et dynamisk IKT-system som gir ledere, HR og konsulenter muligheten til å etablere en digitalt forsterket konflikthåndteringsprosess i møte med (gule og røde) konflikter i organisasjoner. Nøgd er således et analyse- og beslutningsverktøy for organisasjoner, som:

EFFEKTIVISERER innsamling av data om konflikten
ANALYSERER konflikten mer helhetlig, som grunnlag for organisasjonslæring
ANBEFALER råd om beste metode og videre prosess basert på forskning, praktisk ekspertise
MONITORERER effekter av tiltakene for å muliggjøre positiv utvikling av tiltaksfasen

Kontakt oss for en presentasjon

nøgd produkter

hovedrapport 

Les Mer

leder eller ansatt profil 

Les Mer

duoprofil

Les Mer