System integrert metode

Arrangement: Kurs

Dato: torsdag 14.9.23

Klokkeslett: kl. 09.00 til 15.00

System integrert metode har sitt utspring fra humanistiske prinsipper og gjenopprettende rettferdighet («restorative justice»), sammen med sosialpsykologiske prinsipper.

Metoden legger særlig til grunn et systemisk tankesett når konflikter forstås og behandles, noe som innebærer at medvirkende faktorer kan avdekkes på ulike nivåer. Selv om de samme saksbehandlingsprinsipper som juridisk metode legges til grunn i kartlegging av situasjonen, vil denne tilnærmingen gi større medvirkning i utarbeidelsen av handlingsplaner og tuftes på endringsteorier som søker forsoning og organisatorisk læring.

Utgangpunktet kan være en klage eller varsel fra en eller flere ansatte på hvordan man blir eller har blitt behandlet krenkende av andre. Men det kan også være en mer uformell anerkjennelse av at samarbeidet ikke fungerer godt nok.

System integrert metode er opptatt av hvordan partene karakteriserer det som har skjedd, hvilke reaksjonene (følelser) partene har på det som oppleves å ha skjedd. I tillegg utfordrer metoden også deltagerne på å se på læringsforhold utenfor selve relasjonen. Det være seg ledelse, organisatoriske forhold, rolleklarhet, målbildet, ressurser, prosedyrer etc.

Metoden vil med det bidra til å utvide læring og skape forutsetninger for forebygging av destruktive konflikter i fremtiden. Metoden setter verdi og holdningsgrunnlaget til virksomheten som referanse for den atferd som bidrar til konflikt. Arbeidsmiljøloven og brudd på denne er sekundær.

Metoden har to hovedelementer:

– Frivillig dialog mellom konfliktparter i søken etter å sammen forstå situasjonen og finne frem til hvilke behov som kan bidra til forsoning i relasjonen. Inkludert andre interessenter eller konfliktparter.

– Deretter en vurdering om hvilke forhold som kan generere læring for relasjonen (forhindre destruktiv utvikling senere) og søke etter medvirkende forhold som partene anser relevant for læring på organisasjonsnivå.

Hovedpunkter fra agenda:

  • Om metodens plassering blant andre metoder
  • Hva kjennetegner metoden
  • Fra bruk i praksis
  • Utvikle en intervjuguide basert på dynamisk system teori
  • Muligheter etter rapport
  • Bruk av metoden i praksis, kombinert med bruk av praktisk øvelse

Detaljer om kurset

Varighet: Hel dag.

Antall: Inntil 10 personer

Passer for: Ledere, konsulenter, HMS rådgivere og HR personell.

Pris heldags samling: kr 3 900,-.

Prisene er fritatt mva. Avmelding etter dette faktureres i henhold til kurspris. Påmeldingen kan gis til en annen deltaker.

Sted: Contextklinikken, Solørvegen 1022, 2260 Kirkenær

Etter gjennomført kurs vil du ha innsikt og forståelse av metodens plassering blant andre, hvordan denne benyttes i praksis, verktøyene for å gjennomføre metoden og mulighetene i det videre arbeid basert på funn.

Dette er eventuelt avsluttende kurs i Nøgd sertifisering. Etter dette følger praktisk arbeid med konkrete caser.

Påmelding

Ta også kontakt med oss for bestilling eller spørsmål om kurs for din virksomhet. 

Hastehjelp!

Hastehjelp - kontakt oss nå for bistand i arbeidsmiljøet

Trenger du strakshjelp til konflikthåndtering?

Vi kan raskt hjelpe med å finne en løsning.

Klikk her