EFFEKTIVISER KONFLIKT-HÅNDTERING

Nøgd er et analyse- og beslutningsverktøy som gir ledere, HR og konsulenter muligheten til å etablere en digitalt støttet prosess for trygg og effektiv konflikthåndtering i organisasjoner. Nøgd tilfører verdi gjennom å:

EFFEKTIVISERE innsamling av data om konflikten
ANALYSERE konflikten mer helhetlig, som grunnlag for organisasjonslæring
ANBEFALE råd om beste metode og videre prosess basert på forskning, praktisk ekspertise og historiske tiltak som har fungert godt
MONITORERE effekter av tiltakene for å muliggjøre positiv utvikling av tiltaksfasen
VEILEDE prosessen steg for steg på en trygg måte

Kontakt oss for en presentasjon

nøgd produkter

hovedrapport 

Les Mer

leder eller ansatt profil 

Les Mer

duoprofil

Les Mer