Strategisk HRM (SHRM)

Forankret i oppdatert forskning og systemisk tenkning som tankesett:

Dette kurset har fokus på hvordan HR-avdelinger i private og offentlige virksomheter kan tydeliggjøre og definere sin visjon for HR-funksjonen og dens kompetanser. For deretter å ramme inn HRM-strategier i praktiske og gjennomførbare tiltak med effektive verktøy – nå, og for fremtiden. 

Med formål om å skape verdi for interessenter og bidra mer effektivt og med større presisjon til virksomhetens bunnlinje. Kurset er forankret i omfattende og oppdatert forskning (også eksemplifisert gjennom egen forskning). Vitenskap er et fundament.

Psykologisk trygghet i arbeidsmiljøet og i team.

Hovedpunkter fra agenda:

  • Nøkkelkonklusjoner og et blikk inn i dimensjonene som skaper fremragende HR-Avdelinger og som produserer størst verdi for interessenter og stakeholders (Moderne Outside-in perspektiv).
  • Systemisk tenkning i HRM-Strategi: Forstå hvordan man anvender prinsippene rundt systemisk tenkning i utformingen av HRM-Strategi, ved å skape sammenhengende og helhetlige tilnærminger for organisatorisk suksess og vellykkede endringstiltak som bidrar til bunnlinjen (Inside-out perspektiv).
  • HRM-avdelinger som lærende funksjon: Lær mer om den transformative effekten som lærende organisasjoner har, ved å legge til rette for innovasjon, kompetanseheving, strategiutvikling og økonomisk vekst – innenfor ulike HRM-rammeverk. Lære å anvende ulike verktøy for effektiv og treffsikker tilegnelse av kunnskap.
  • Fremtidens SHRM-Kompetanser: Utforske viktigheten rundt å forstå HR-avdelingens egne kompetanser for å drive organisatorisk suksess og hvordan man mer effektivt kan knytte HR-Strategi sammen med virksomhetens forretningsstrategi. På grunnlag av forholdet mellom forventninger, virksomhetens struktur og kompetanse (også inspirert av egen forskning).
  • Samspillet: Lære hvordan blant annet visjoner, systemisk tenkning, mentale modeller, strategi og kompetanse samhandler i et dynamisk avhengighetsforhold til hverandre og omgivelsene. Og hvordan disse faktorene er kritiske i arbeidet ved å bygge et lærende miljø og virksomhet som skaper verdi for virksomheten og interessenter.
  • Ledelse og Fokusområder

Detaljer om kurset

Varighet: 3 timer (halv dag)

Deltakere webinar: Inntil 15 personer

Deltakere fysisk: Inntil 20 personer

Passer for: Ledere, konsulenter, HR-medarbeidere og HR-business partner

Pris webinar: kr 16 900,-

Pris fysisk samling / bedriftsinternt: kr 17 900,-

Kan kombineres med annet kurs

Eventuelle reisekostnader/opphold tilkommer. 

Alternativ II: Varighet: 1 time (Foredrag/Webinar)

Deltakere webinar: Inntil 15

personer

Deltakere fysisk: Inntil 20 personer

Passer for: Ledere, konsulenter, HR-medarbeidere og HR-business partner

Pris webinar: kr 14.900,-

Pris fysisk samling / bedriftsinternt:

kr 15.900,-

Prisene er oppgitt eks. mva.

3 timers kurset er mer omfattende og går litt mer i dybden på ulike teorier, forskning og organisatoriske fenomener. Ellers er innholdet det samme, uavhengig av varighet.

Etter kurset vil man ha en spennende og økt forståelse om hvordan dynamiske interaksjoner kan føre til økt oppnåelse av strategiske målsettinger. Deltakerne vil på bakgrunn av strategiske rammeverk og verktøy også navigere mer effektivt i dagens komplekse og teknologiske tidsalder – med formål om å bidra mer strategisk inn mot virksomhetens økonomi (inside out) – og ut mot interessenter, aksjonærer, kunder (outside in) m.m.

Kontakt oss for  spørsmål om kurs

Ta kontakt med oss for bestilling eller spørsmål om kurs for din virksomhet.

Hastehjelp!

Hastehjelp - kontakt oss nå for bistand i arbeidsmiljøet

Trenger du strakshjelp til konflikthåndtering?

Vi kan raskt hjelpe med å finne en løsning.

Klikk her