Nøgd produkter og tjenester

      

få oversikt og styring

Trenger du oversikt over konfliktsituasjonen og hva som bør gjøres videre i prosessen? Ved å analysere konflikten i Nøgd vil refleksjoner og tips være til stor nytte slik at prosessen blir god og oversiktlig for alle parter - alt i en endelig rapport raskt og effektivt.

Hovedrapport gir oversikt over konfliktens intensitet, hvilke faktorer som er konfliktdrivere og hva som er anbefalt å gjøre videre i prosessen. En rask og effektiv måte å både starte prosess og dokumentere arbeidet som er gjort. Deretter veileder Nøgd hele håndteringsprosessen steg for steg. Kontakt oss om du ønsker å avklare om dette er verktøyet du behøver i den situasjon som har oppstått.

Kontaktformular

Leder eller ansatt profil

Opplevelsen av en konflikt kan se ulikt ut avhengig av rolle og ståsted. Leder og ansatt profiler gir sannferdige oversikter over hvordan konflikter oppleves og kan gi verdifull informasjon i forhold til hvordan en selv påvirkes av denne. 

Profilene kan brukes som verktøy til både refleksjon over egen situasjon og danne forståelsesgrunnlaget for samarbeidsprosesser i arbeidsmiljøet.

Kontakt oss

Duoprofil

Ønsker du en sammenlikning over hvordan leder(e) og ansatt(e) ser på en konfliktsituasjon, så vil en duoprofil gi dette i en sammenfattet rapport.  Dette danner et samlet og godt grunnlag for refleksjon, dialog og planlegging for prosesser mot ønsket mål om godt samarbeid i arbeidsmiljøet.

Kontakt oss

KOnsulent eller bedriftshelse- tjeneste?

Semje Software tilbyr samarbeid med konsulenter og bedriftshelse-tjenester som ønsker å effektivisere og kvalitetssikre de prosesser som knytter seg til konflikthåndtering på vegne av egne kunder.  

Gjennom våre systemer og programmer kan vi tilby attraktive løsninger som gjør arbeidet med konflikthåndtering enklere og tryggere. Ta kontakt med oss for spørsmål så kan vi oversende mer informasjon om våre programmer. 

Last ned informasjonsark for bedriftshelsetjenester her.
Last ned informasjonsark for konsulenter her.Kontakt oss for en prat om våre programmer