Prosess og dybdeintervju

Interkontrollforskriften sier at intervensjoner i en virksomhet skal følge et visst mønster og gjennomføres på en systematisk og kontrollert måte. 

I dette kurset vil vi gjennomgå forskningens anbefalinger som hjelper en å huske på alt som er viktig når samarbeidsutfordringer eller konflikter har et omfang som krever en systematisk innsats for å endre sitausjonen. Dette er i tråd med norske forskrifter. 

Utover å lære om selve tiltaksprosessen, så vil vi i dette kurset også utvikle en intervjuguide og gjennomføre intervjuer med hensikt på læring og erfaring.

For å gjennomføre en prosess med høy kvalitet, er det flere forhold det er viktig å både reflektere over og forankre på en god måte. Videre bør alt sees i sammenheng med en god forståelse av hva en organisasjon er. Å videre få erfaring i å utvikle en god intervjuguide, som ledd i en systematisert prosess sikrer at alle arbeidet gjennomføres med høy kvalitet med mål om et best mulig resultat.  Erfaringen tilsier at dette er et svært lærerrikt kurs som gir mulighet for læring på flere nivåer, blant annet gjennom praktiske øvelser. Dette er oppleves ofte som et interessant og lærerrikt kurs fordi en får praktisk erfaring i møter med mennesker som står i vanskelige situasjoner på jobb. I kurset bruker vi tid på å drøfte erfaringer og utfordringer, som gir mye læring tilbake til deltakerne. 

Hovedpunkter fra agenda:

  • Hva kjennetegner internkontrollforskriften
  • Hva anbefaler forskningen knyttet til tiltaksprosesser i organisasjoner
  • Hva er lurt å gjøre for å sikre et godt resultat
  • Hvordan bør en forstå en organisasjon for å utvikle en god intervjuguide
  • Praktisk arbeid med utvikling av en intervjuguide for et dybdeintervju
  • Gjennomføring av intervju
  • Drøfring og deling av erfaringer

Detaljer om kurset

Varighet: Hel, eller halv dag.

Antall: Inntil 20 personer

Passer for: Ledere, konsulenter, HMS rådgivere og HR

Pris webinar halv dag: kr 17 900,-

Pris fysisk samling / bedriftsinternt halv dag: kr 18 900,-

Pris heldags samling / bedriftsinternt: kr 24 900,-

Eventuelle reisekostnader/opphold tilkommer. Prisene er fritatt mva.

En halvdagssamling vil gi et minimum av gjennomgang og trening. En heldagssamling vil gi mer tid til praktisk arbeid som gir et bredere utbytte med tanke på nyttige erfaringer i det praktiske arbeide. 

Etter gjennomført kurs vil du ha innsikt og forståelse av organisasjonsintervensjon og hva det er lurt å systematisere i et intervju for å samle inn mest mulig dybdedata til analysen av utfordrende situasjoner på arbeidsplassen.

 

Kontakt oss for  spørsmål om kurs

Ta kontakt med oss for bestilling eller spørsmål om kurs for din virksomhet. 

Hastehjelp!

Hastehjelp - kontakt oss nå for bistand i arbeidsmiljøet

Trenger du strakshjelp til konflikthåndtering?

Vi kan raskt hjelpe med å finne en løsning.

Klikk her