Prisliste NØGD

Prisoversikt årlig abonnement og tilhørende produkter

ProduktNØGD årsabonnementNØGD ASSISTANSE
Pris

Dette abonnementet gjør virksomheten forberedt på konflikter som kan oppstå. Ledere / ansvarlige med tilgang til NØGD får refleksjonsstøtte og prosessveiledning i sakene inkludert. Abonnement gir ønsket oversikt over alle saker virksomheten har startet eller avsluttet i systemet.


Kr 4 900,- (inkludert 1 bruker)
Anskaff tjenester og støtte når behovet oppstår - en vanligere løsning for små og mellomstore virksomheter som sjeldnere har konfliktsituasjoner i arbeidsmiljøet.
Ekstra brukerkr 1 590,- per ekstra bruker
Funksjonalitet

Digital refleksjonsstøtte og prosessveiledning


Tips - hva er lurt å tenke på


Oversikt over fremdrift i alle pågående og avsluttede saker
1 valgfri leder eller ansatt profil: få ansattes eller leders oppfatning av konflikten og arbeidsmiljøet
Få tilbakemelding på interne rutiner knyttet til konflikthåndtering
Support bistand i sak innen 24 timer
Ved behov

Forum - tilgang på materiell og mulighet for drøfting av sakerKr 0,-Kr 0,-
Leder profil - få leders analyse av konfliktintensitet og arbeidsmiljøet

Kr 990,-

Forhåndskjøp 10 profiler a kr 590,- per stykk *

Kr 990,-
Ansatt profil - få ansattes oppfatning av konflikten og arbeidsmiljøet

Kr 990,-

Forhåndskjøp 10 profiler a kr 590,- per stykk *

Kr 990,-
Duo profil - få en sammenlikning og analyse av leders og de ansattes profiler i en rapport

Kr 6 490,-

Forhåndskjøp 10 profiler a kr 4 900,- per stykk *

Kr 6 990,-
Helhetlig konfliktanalyse - motta en grundig og omfattende rapport med analyse av konflikten, med anbefaling for den videre prosess i arbeidsmiljøet m.m.

Kr 19 900,- **

Rapporten danner dokumentasjonsgrunnlag for arbeidet med konflikten

Kr 24 900,- **

Rapporten danner dokumentasjonsgrunnlag for arbeidet med konflikten

* må benyttes innen en 12 måneders periode
** prisen inkluderer 2 timers analysebistand (gjennomsnittlig tid brukt ved analyse)

Alle priser er eks. mva.

Øvrige tjenester
Semje Software tilbyr et bredt spekter av tjenester som knytter seg til konflikthåndtering i virksomheter, være seg enkeltsaker eller virksomhetens strategi knyttet til håndtering av konflikter. Dette kan være:

- Saksanalyse
- Prosessanalyse
- Planlegging av tiltak
- Gjennomgang av interne rutiner / internkontroll (konflikthåndtering)
- ​​​​​​​Planlegging av kompetansehevende tiltak

Målrettet og effektiv bistand gis av Semje Software og vårt nasjonale nettverk av konsulenter. Noen ganger kan det være mer hensiktsmessig å få hjelp av en profesjonell som finnes i nærheten.

Pris per time: 2 200,- (fritatt mva).

Ved spørsmål vennligst kontakt oss via kontakt oss formular eller på telefon +47 62 94 90 00

Opprett konto i dag på www.nogd.no.