Prisliste NØGD

Prisoversikt årlig abonnement og tilhørende produkter

ProduktNØGD årsabonnementNØGD ASSISTANSEEstimert prosesstid
Pris

Dette abonnementet gjør virksomheten forberedt på konflikter som kan oppstå. Ledere / ansvarlige med tilgang til NØGD får refleksjonsstøtte og prosessveiledning i sakene inkludert. Abonnement gir ønsket oversikt over alle saker virksomheten har startet eller avsluttet i systemet.


Kr 14 900,- (inkludert 1 bruker) *
Anskaff tjenester og støtte når behovet oppstår - en vanligere løsning for små og mellomstore virksomheter som sjeldnere har konfliktsituasjoner i arbeidsmiljøet.
Ekstra brukerkr 1 590,- per ekstra bruker *

Funksjonalitet


Digital refleksjonsstøtte og prosessveiledningTips - hva er lurt å tenke påOversikt over fremdrift i alle pågående og avsluttede saker

1 valgfri leder eller ansatt profil: få ansattes eller leders oppfatning av konflikten og arbeidsmiljøet

Få tilbakemelding på interne rutiner knyttet til konflikthåndtering

Support bistand i sak innen 24 timer

Ved behov


Medarbeiderprofil - ansatt beskrivelse, innsikt, analyse, videre anbefalinger og metode. Passer når ansatt opplever konflikt i sitt arbeidsmiljø og ønsker å skape et refleksjonsrom og påvirke situasjonen mest mulig konstruktivt.

Kr 2 490,-

Forhåndskjøp 10 profiler a kr 1 990,- per stykk *

Kr 2 990,-Anbefaling: 45 minutters veiledning med konsulent. ***
Leder profil - leders beskrivelse, innsikt, analyse, anbefaling, metode, prosess og handlingsplan. Passer når leder ønsker å sortere situasjonen og få støtte i analyse, beslutninger og prosessveiledning.

Kr 5 990,-

Forhåndskjøp 10 profiler a kr 4 990,- per stykk *

Kr 6 990,-Anbefaling: 1 time veiledning med konsulent. ***
Duo profil - oppdragsgivers eller konsulents beskrivelse av bakgrunnsforhold, innsikt, berørtes syn på arbeidsmiljøsituasjon, anbefaling, metode og prosess. Passer når leder, BHT, HR eller konsulent er i behov av ansattes/leders syn på konflikten. 

Kr 8 990,-

Forhåndskjøp 10 profiler a kr 7 490,- per stykk *

Kr 9 990,-Anbefaling:  3 timer gjennomgang og veiledning med konsulent. ***
Helhetlig konfliktanalyse - oppdragsgivers eller konsulents beskrivelse av bakgrunnsforhold, innsikt, berørtes syn på arbeidsmiljøsituasjon, anbefaling, metode, risikoanalyse, mandat og prosess. Passer når en gruppe (3 eller flere) har behov for endring i arbeidsmiljø som inneholder en konflikt. Leder, BHT, HR eller konsulent ønsker en veiviser for beslutningsstøtte og dokumentasjon i videre prosess. 

Fra kr 14 900,- **

Rapporten danner dokumentasjonsgrunnlag for arbeidet med konflikten

Fra Kr 17 900,- **

Rapporten danner dokumentasjonsgrunnlag for arbeidet med konflikten

Anbefaling:  Minimum 3 timer gjennomgang og veiledning med konsulent. ***

* Må benyttes innen en 12 måneders periode
** Prisen inkluderer 2 timers analysebistand (Priseksempelet ikluderer 3 ansatte/involverte. Per ekstra invitert kr 1 990,-). 
*** Håndtering av samarbeidsvansker krever planlegging, avklaringer og dialog. Estimert tid til dette innebærer typisk formøte, epost korrespondanse, telefonsamtaler og samtaler med berørte. Det estimeres 1 time per ansatt involvert i kartleggingen for gjennomgang av svar av egen profil og avklaringer.​​​​​​​

* Priser på årlig abonnement er eks. mva.
Alle priser på rapporter er fritatt mva.

Øvrige tjenester
Semje Software tilbyr et bredt spekter av tjenester som knytter seg til konflikthåndtering i virksomheter, være seg enkeltsaker eller virksomhetens strategi knyttet til håndtering av konflikter. Dette kan være:

- Saksanalyse
- Prosessanalyse
- Planlegging av tiltak
- Gjennomgang av interne rutiner / internkontroll (konflikthåndtering)
- ​​​​​​​Planlegging av kompetansehevende tiltak

Målrettet og effektiv bistand gis av Semje Software og vårt nasjonale nettverk av konsulenter. Noen ganger kan det være mer hensiktsmessig å få hjelp av en profesjonell som finnes i nærheten.

Pris per time Semje Software AS: 2 200,- (fritatt mva). Virksomheter med annen konsulentavtale eller avtale med bedrifthelsetjenesten, se egen prisavtale.

Ved spørsmål vennligst kontakt oss via kontakt oss formular eller på telefon +47 62 94 90 00

Opprett konto i dag på www.nogd.no.