1. Anerkjenner partene at det er en konflikt?
  2. Er en eller flere parter sykemeldt på grunn av konflikten?
  3. Er det signaler om at ytringsklima i arbeidsmiljøet er mistenksomt?
  4. Synes partene i konflikten å være jevnbyrdige (symmetriske)?
  5. Er det beskrivelser av atferd/utsagn som indikerer at partene ikke trives?
  6. Har nærmeste leder eller HR leder forsøkt håndtere konflikten så snart den ble kjent?