Når det kommer til konflikter, gjelder prinsippet om å smi mens jernet er lunkent. Tidlig analyse og forståelse av en konflikt blant berørte er en stor fordel. Svar på et utvalg spørsmål under for å påbegynne konflikt forståelsen.

Fyll ut skjemaet under og motta en oversiktlig rapport i pdf format.

  1. Anerkjenner partene at det er en konflikt?
  2. Er en eller flere parter sykemeldt på grunn av konflikten?
  3. Er det signaler om at ytringsklima i arbeidsmiljøet er mistenksomt?
  4. Synes partene i konflikten å være jevnbyrdige (symmetriske)?
  5. Er det beskrivelser av atferd/utsagn som indikerer at partene ikke trives?
  6. Har nærmeste leder (eller overordnet leder) forsøkt å håndtere konflikten så snart den ble kjent?