Nyheter


Kurs om samarbeidsproblematikk og konflikter 2022

Kurs den 1. og 8. desember

Samarbeidsproblemer og konflikter er en naturlig del av arbeidslivet. Destruktive konflikter kan bli kostbare, senke produktivitet, og skade helse og arbeidsmiljøet.

På den andre siden kan samarbeids-problemer og konflikter bidra til å skape utvikling, innovasjon og konkurransekraft. Det krever at arbeidsmiljøutfordringer blir håndtert med god kompetanse.

🔵 I dette kurset, som er et samarbeid mellom Semje Software AS og iGo AS, gir vi deg en unik mulighet til å fordype deg på dette spennende og krevende området.

Les merGratis frokostseminar 15. juni - Oslo

Konflikter i organisasjoner kan skape engasjement, innovasjon og konkurransekraft. Men blir de destruktive kan de bli kostbare, senke produktivitet, og skade arbeidsmiljøet. I dag håndteres disse konfliktene ofte med en for høy juridisk vektlegging. Behovene til menneskene involvert i konflikten kan også komme i bakre rekke i jakten på en juridisk avklaring. Juss og menneskelig hensyn trenger ikke være uforenelige i håndteringsprosessen.

Bli med på vårt frokostseminar og bli kjent med nyheten Nøgd. 

Les mer her og meld deg på

Kurs den 18. mars

Siden 2018 har Semje Software jobbet for å gjøre konflikthåndtering mer oversiktlig og forståelig for ledere, ansvarlige for HR og personal.

For å gripe an en konflikt på en god måte, er dette enklere om en har god forståelse av konflikt analyser, betydning av samarbeid, prosesser og metodiske innfallsvinkler.

Bli med på kommende samling og ta med kunnskapen tilbake til din organisasjon som trygger og effektiviserer arbeidet med samarbeidsutfordringer og arbeidsmiljøkonflikter.

Last ned flygeblad (pdf)


seminar i konflikt-håndtering

Ønsker du å vite mer om konflikthåndtering? Hva er alternativer til faktaundersøkelse?

Her er link til opptak av Senter For Ledelse sitt webinar (fra oktober 2021) om Konflikthåndtering med Stein Jonny Valstad, Trond Løkling og Ben Holan.


Se seminaret her


NØGd & sintef

Med støtte fra Regionale Forskningsfond (RFF Innlandet) har vi gjennomført et forskningsprosjekt sammen med SINTEF. FoU-prosjektet er kalt Deténte. Formålet med prosjektet var å evaluere nytteverdi og brukervennlighet ved et IKT- system for håndtering av arbeidsmiljøkonflikter. Funnene indikerte at brukervennligheten ligger på et akseptabelt nivå. Evalueringen ga oss mange nyttige tilbakemeldinger og har gitt oss mulighet til å løfte brukervennligheten ytterligere. Les hele rapporten (Datert 14.09.21) ved å klikke på linken under.

Til SINTEF rapport

om konflikter

Innslag fra Trond Løkling om lederrollen og samarbeidsutfordringer i konflikter. Frokostseminar i regi Senter for Ledele. Verdt å høre!

Les video her

Debattinnlegg

Les vårt siste debattinnlegg i Dagens Perspektiv (30.07.21). Vi synes det er bra med debatt rundt metoder brukt i konflikthåndtering. I vår artikkel løfter vi frem 5 spor fagfeltet bør se nærmere på ved konflikter på arbeidsplasser.

Nøkkelord er forståelsesmodeller, ivareta integritet og tillit, kunnskap om effekt ved bruk av metoder, styrkning av bedriftsdemokratiet, og etablering av parallelle tiltak ved bruk av faktaundersøkelse. 

Les innlegget på Dagens Perspektiv


Debattinnlegg

Les vårt debattinnlegg i Finansavisen 30. juli 2021. Det finnes fra tidligere lite informasjon om hva de reelle kostnadene knyttet til konflikter på norske arbeidsplasser. Beregninger vi gjør viser at de direkte kostnadene som lar seg måle er formidable.
Artikkelen løfter frem at interessen for god konflikthåndtering absolutt bør ligge i hele organisasjonen og deres eiere. Vi minner om at vi har utviklet en konfliktkalkulator som kan hjelpe den enkelte virksomhet å beregne hva en konflikt koster. Kalkulatoren kan benyttes kostnadsfritt og den finner du her.

Les artikkelen hervidereutvikling av NØGD STØTTES AV NORGES FORSKNINGSRÅD

Mange takk til Norges Forskningsråd forregion Innlandet! Vi setter stor pris på at dere gjør det mulig å fortsette med innovativt samarbeid med SINTEF Digital og andre samarbeidspartnere!
Semje Software sitt produkt NØGD gjør konflikthåndtering enklere! (26.02.21)

Følg nyheter på LinkedIn


Semje software invitert for presentasjon av NØGd 28. januar

Innlandet trenger et næringsliv som er mer digitalt, globalt og bærekraftig, samtidig som det skapes flere og nye jobber. Men hvor kommer de nye jobbene?

Digital teknologi er en av de viktigste driverne for jobbskaping, og Innlandet har både sterke kunnskapsmiljøer innen teknologi og mange dyktige IKT-bedrifter. Her er potensialet stort! (23.12.20).

Meld deg på


Nye tjenester

Semje Software beslutter å utvikle en tilleggstjeneste der virksomheter kan logge seg inn i eget fora og diskutere vanskelige saker. Samt få tilgang til kunnskap gjennom videoer, webinarer med mere. Kommer høsten 2021. (15. oktober 2020). 

Kontakt oss for mer informasjon


Innlegg: Fremgangsmåten forsterker konflikterVår erfaring er at dagens strømninger rundt konflikthåndtering i virksomheter i for stor grad benytter juridisk metode i saker som dukker opp!

Artikkel skrevet som innlegg i Dagens Næringsliv av Tommy Antonsen og Trond Løkling (28.07.20).

Les artikkelen i Dagens Næringsliv

hjelpe ledere å ta tak i konflikter før de eksploderer

Arbeidslivskonflikter kan fort bygge seg opp fra en frisk bris til sterk kuling om ledere ikke håndterer situasjonen raskt nok. Et nytt digitalt verktøy skal senke terskelen for å ta tak i konflikten før den går over stokk og stein (14. juli 2020). 

Les artikkelen i Dagens Perspektiv

Lansering av nyheten NØGD

HMS Magasinet (utgave 3. 2020). HMS verktøy er tema og her er vårt system Nøgd (17. juni 2020). 

Les våre artikler og annet på vår Facebook side


forklaringsvideo

Se vår tavlevideo om vårt flaggskip Nøgd. Videoen viser hvordan systemet typisk brukes i en konflikt. (1. desember 2020).