Nyheter

videreutvikling av NØGD STØTTES AV NORGES FORSKNINGSRÅD

Mange takk til Norges Forskningsråd forregion Innlandet! Vi setter stor pris på at dere gjør det mulig å fortsette med innovativt samarbeid med SINTEF Digital og andre samarbeidspartnere!
Semje Software sitt produkt NØGD gjør konflikthåndtering enklere! (26.02.21)

Følg nyheter på LinkedIn


Semje software invitert for presentasjon av NØGd 28. januar

Innlandet trenger et næringsliv som er mer digitalt, globalt og bærekraftig, samtidig som det skapes flere og nye jobber. Men hvor kommer de nye jobbene?

Digital teknologi er en av de viktigste driverne for jobbskaping, og Innlandet har både sterke kunnskapsmiljøer innen teknologi og mange dyktige IKT-bedrifter. Her er potensialet stort! (23.12.20).

Meld deg på

introduksjons-tilbud

Nøgd er et nytt system nylig lansert for markedet. Som en del av satsningen ønsker vi tidlige kunder ekstra velkomne med fri tilgang til rapporter i hver sak uten ekstra kostnad. Anskaff deg lisens nå, og få 12 månders bruk uten at rapporeter i konfliktsaker vil koste dere noe ekstra. (4. januar 2021). 

Opprett konto

Nye tjenester

Semje Software beslutter å utvikle en tilleggstjeneste der virksomheter kan logge seg inn i eget fora og diskutere vanskelige saker. Samt få tilgang til kunnskap gjennom videoer, webinarer med mere. Kommer vinteren 2021. (15. oktober 2020). 

Kontakt oss for mer informasjon


Innlegg: Fremgangsmåten forsterker konflikterVår erfaring er at dagens strømninger rundt konflikthåndtering i virksomheter i for stor grad benytter juridisk metode i saker som dukker opp!

Artikkel skrevet som innlegg i Dagens Næringsliv av Tommy Antonsen og Trond Løkling (28.07.20).

Les artikkelen i Dagens Næringsliv

hjelpe ledere å ta tak i konflikter før de eksploderer

Arbeidslivskonflikter kan fort bygge seg opp fra en frisk bris til sterk kuling om ledere ikke håndterer situasjonen raskt nok. Et nytt digitalt verktøy skal senke terskelen for å ta tak i konflikten før den går over stokk og stein (14. juli 2020). 

Les artikkelen i Dagens Perspektiv

Lansering av nyheten NØGD

HMS Magasinet (utgave 3. 2020). HMS verktøy er tema og her er vårt system Nøgd (17. juni 2020). 

Les våre artikler og annet på vår Facebook side

forklaringsvideo

Se vår tavlevideo om vårt flaggskip Nøgd. Videoen viser hvordan systemet typisk brukes i en konflikt. (1. desember 2020).