Mekling del I

Mekling er en strukturert prosess for å løse konflikter. Mekling foregår ved at en nøytral tredjeperson hjelper parter som har en fastlåst konflikt til å finne en løsning de begge kan akseptere. Mekling anerkjenner partene i konflikt som frie og ansvarlige individer. I meklingen er det ikke en ekspert som skal treffe en avgjørelse, men partene selv som skal finne frem til en løsning på problemene sine. Til grunn for dette ligger et positivt og optimistisk menneskesyn. Mennesker sees som kompetente på sitt eget liv og ansvarlige for sine egne valg.

Hovedpunkter fra agenda:

 • Bli kjent med grunnleggende tankesett i mekling
 • Hvordan forberede en meklingssamtale
 • Hvordan fasilitere i en meklingssamtale, fra ulik grunn til felles grunn og løsningsbeskrivelse
 • Hvordan følge opp en meklingssamtale inkludert leders ansvar
 • Rollen som 3. part
 • Konfidensialitet og mandat
 • Medvirkning til felles situasjonsforståelse

Detaljer om kurset

Varighet: 3 timer (halv dag)

Deltakere webinar: Inntil 15 personer

Deltakere fysisk / bedriftsinternt: Inntil 20 personer

Passer for: Ledere, konsulenter, HMS rådgivere, HR personell, tillitsvalgte og verneombud.

Pris webinar: kr 17 900,-

Pris fysisk samling / bedriftsinternt: kr 18 900,-.

Kan kombineres med kurs del II (under) ved heldagssamling. Pris heldags samling kr 24 900,-.

Eventuelle reisekostnader/opphold tilkommer. Prisene er fritatt mva.

Etter gjennomført kurs vil du ha en grunnleggende forståelse meklingsarbeids grunnleggende innehold. Dette er en 1. del i en kursrekke på 2 deler. Se mer om kursdel II under.

Mekling del II

I dette kurset bygges det videre på kursdel I hvor fokus er praktisk arbeid med mekling. I samlingen vil det øves på planlegging og fasilitering av mekling med mål om senere praktisk bruk.

Hovedpunkter fra agenda:

 • Planlegging for møter
 • Forberedelser og rammer
 • Gjennomføring av prosess
 • Avklaringer, mål og evaluering

Detaljer om kurset

Varighet: 3 timer (halv dag)

Deltakere webinar: Inntil 15 personer

Deltakere fysisk: Inntil 20 personer

Passer for: Ledere, konsulenter, HMS rågivere, HR personell, tillitsvalgte og verneombud.

Denne delen kan kombineres med kursdel I over. Pris heldags samling kr 24 900,-

Eventuelle reisekostnader/opphold tilkommer. Prisene er fritatt mva

Etter gjennomført kursdel II vil du ha praktisk erfaring med mekling gjennom øvelser. Du vil videre ha en god teoretisk og praktisk forståelse for temaet.

Kontakt oss for  spørsmål om kurs

Ta kontakt med oss for bestilling eller spørsmål om kurs for din virksomhet. 

Hastehjelp!

Hastehjelp - kontakt oss nå for bistand i arbeidsmiljøet

Trenger du strakshjelp til konflikthåndtering?

Vi kan raskt hjelpe med å finne en løsning.

Klikk her