Tilbakemeldingskultur

Tilbakemeldingskulturen på arbeidsplassen er essensielt for teaming og organisatorisk læring. Å jobbe for en slik kultur berører også konflikter. Slik evner ledelsen og virksomheten å få klarhet i ting, blant annet fordi medarbeidere bidrar mer når samarbeidsproblemer og konflikter oppstår. Blant annet ved at det øker medarbeideres evne til å ta mer ansvar. Andre fordeler følger også av å ha en god tilbakemeldingskultur og vil gjennomgås i kurset.

Hovedpunkter fra agenda:

  • Tilbakemeldingskultur som ferskvare
  • Hva som kan oppnås
  • Anerkjennelse og tilbakemelding
  • Hvor og hvordan gi tilbakemelding
  • De små grep som kan gjøres
  • Verktøy
  • Kommunikasjon
  • Aktiv lytting
  • Oppgaver underveis

Detaljer om kurset

Varighet: 3 timer (halv dag)

Deltakere webinar: Inntil 15 personer

Deltakere fysisk: Inntil 20 personer

Passer for: Ledere, konsulenter, HMS rådgivere, HR personell og arbeidstakere.

Pris webinar: kr 17 900,-

Pris fysisk samling / bedriftsinternt: kr 18 900,-

Kurset passer å kombinere med kurset psykologisk trygghet. Pris heldags samling kr 24 900,-

Eventuelle reisekostnader/opphold tilkommer. Prisene er fritatt mva.

Etter gjennomført kurs vil du ha en forståelse for, og oversikt over tiltak som kan gjøres for å skape en god tilbakemeldingskultur på arbeidsplassen.

Kontakt oss for  spørsmål om kurs

Ta kontakt med oss for bestilling eller spørsmål om kurs for din virksomhet. 

Hastehjelp!

Hastehjelp - kontakt oss nå for bistand i arbeidsmiljøet

Trenger du strakshjelp til konflikthåndtering?

Vi kan raskt hjelpe med å finne en løsning.

Klikk her