Samarbeidsproblemer og konflikter del I

Dette kurset går dypere inn på håndteringen av konflikter med ulike årsaker og kompleksitet, og vil gjøre deg kjent med flere organisatoriske intervensjoner du kan bruke på gitte situasjoner. Kurset vil også gå dypere inn i organisasjoner som system og hvordan dette kan bidra til å øke ditt handlingsrom som leder eller konsulent i møte med situasjoner som trenger løsninger og bevegelse.

Hovedpunkter fra agenda:

 • Hvorfor håndtere konflikter
 • Situasjon på norske arbeidsplasser
 • Dagens praksis og fremvoksende praksis
 • Oversikt over metoder og ulikheter
 • Organisatorisk intervensjon
 • Analyse av samarbeidsproblem eller konflikt
 • Valg av metode for intervensjon

Detaljer om kurset

Varighet: 3 timer (halv dag)

Deltakere webinar: Inntil 15 personer

Deltakere fysisk / bedriftsinternt: Inntil 20 personer

Passer for: Ledere, konsulenter, HMS rådgivere, HR personell, tillitsvalgte og verneombud.

Pris webinar: kr 13 000,-

Pris fysisk samling / bedriftsinternt: kr 14 500,-

Kan kombineres med kursdel II under. Pris heldags samling: kr 19 900,-

Eventuelle reisekostnader/opphold tilkommer. Prisene er fritatt mva.

Etter gjennomført kurs vil du ha en god innsikt og forståelse av dagens praksis og hva som evidensbasert praksis anbefaler når samarbeidsproblemer eller konflikter oppstår. Kurset gir også en god forståelse når det kommer til arbeid med konflikter, prosesser for dette, og ivaretakelse av alles interesser: medarbeidere, ledere, virksomhet og konsulent.

Dette er et videregående kurs, og danner grunnlag for Nøgd sertifisering.

Samarbeidsproblemer og konflikter del II

Dette kurset benytter verktøyet Nøgd i arbeide med samarbeidsproblemer og konflikter. Basert på forståelsen i kursdel I, så vil deltakere i denne kursdelen arbeide praktisk i Nøgd med analyse og generering av rapport. Kurset starter med en oppfriskning og deretter består dagen av praktisk arbeid i Nøgd og drøfting av resultater/rapport.

Hovedpunkter fra agenda:

 • Oppsummering av hovedelementer fra kursdel I
 • Gjennomgang av konflikt eksempel
 • Praktisk analyse og generering av rapport i systemet Nøgd.
 • Gjennomgang og drøfting av resultater
 • Mulighet for drøfting av dilemmaer og erfaringer som håndterer av samarbeids-problemer eller konflikter.

Detaljer om kurset

Varighet: 3 timer (halv dag)

Deltakere webinar: Inntil 15 personer

Deltakere fysisk: Inntil 20 personer

Passer for: Ledere, konsulenter, HMS rådgivere, HR personell, tillitsvalgte og verneombud.

Pris webinar: kr 13 000,-

Pris fysisk samling / bedriftsinternt: kr 14 500,-

Kan kombineres med annet kurs. Pris heldags samling: kr 19 900,- så fremt dette gjennomføres av samme kursholder.

Eventuelle reisekostnader/opphold tilkommer. Prisene er fritatt mva.

Etter gjennomført kurs vil du ha praktisk erfaring med bruk av systemet Nøgd i håndtering av samarbeidsproblemer og konflikter. Basert på kursdel I og II vil deltakerne ha god forståelse for ivaretagelse av prosess, interessenter og eget arbeid med konflikter.

Dette er et videregående kurs, og danner grunnlag for Nøgd sertifisering.

Kontakt oss for  spørsmål om kurs

Ta kontakt med oss for bestilling eller spørsmål om kurs for din virksomhet. 

Hastehjelp!

Hastehjelp - kontakt oss nå for bistand i arbeidsmiljøet

Trenger du strakshjelp til konflikthåndtering?

Vi kan raskt hjelpe med å finne en løsning.

Klikk her