Psykologisk trygghet

En av grunnene til at arbeidstakere ikke sier ifra på jobb er at de spør seg selv «er dette trygt for meg». I dette kurset legges fokus på temaet psykologisk trygghet. Mangel på trygghet kan resultere i at viktig informasjon om driftssituasjonen eller arbeidssituasjonen går tapt for ledelsen. Å legge til rette for trygghet handler om at medarbeidere henvender seg til ledelsen når de har noe på hjertet, på godt og vondt.

Kurset i psykologisk trygghet gir ledelse og medarbeidere verktøy for å skape et godt ytringsklima og trygt arbeidsmiljø.

Psykologisk trygghet i arbeidsmiljøet og i team.

Hovedpunkter fra agenda:

  • Hva psykologisk trygghet er
  • Hvordan mangel på psykologisk trygghet kan resultere i uheldige situasjoner
  • Hvordan ledelsen kan fasilitere for en slik kultur
  • Verktøy og strategier

Detaljer om kurset

Varighet: 3 timer (halv dag)

Deltakere webinar: Inntil 15 personer

Deltakere fysisk: Inntil 20 personer

Passer for: Ledere, konsulenter, HMS rådgivere, HR personell og arbeidstakere.

Pris webinar: kr 17 900,-

Pris fysisk samling / bedriftsinternt: kr 18 900,-

Kurset passer å kombinere med kurset tilbakemeldingskultur. Pris heldags samling kr 24 900,-

Eventuelle reisekostnader/opphold tilkommer. Prisene er fritatt mva.

Etter gjennomført kurs vil du ha en forståelse for, og oversikt over tiltak som kan gjøres for å skape og ivareta psykologisk trygghet på arbeidsplassen.

Kontakt oss for  spørsmål om kurs

Ta kontakt med oss for bestilling eller spørsmål om kurs for din virksomhet. 

Hastehjelp!

Hastehjelp - kontakt oss nå for bistand i arbeidsmiljøet

Trenger du strakshjelp til konflikthåndtering?

Vi kan raskt hjelpe med å finne en løsning.

Klikk her