Løsningsfokusert tilnærming – LØFT

Denne metoden har sitt utspring fra «appreciative inquiry», og gjort kjent av Johnsrud Langslet (1999; 2002). Metodikken har likhetstrekk med andre problemløsningsmodeller som SWOT analyse eller kreativ problemløsning, men LØFT baserer seg tydeligere på teorigrunnlaget til positiv psykologi.

Hvordan spørsmål rammes inn og stilles har betydning for vår opplevelse og de svar som fremkommer. Dette er et viktig poeng i LØFT metoden. Et viktig premiss er derfor at samtalen bør rettes inn mot det man ønsker, fremfor det man ikke ønsker (Johnsrud Langslet, 2002). Mer spesifikt rettes fokuset mot aktørenes styrker, fortrinn og kvaliteter.

Kurs i Løsningsfokusert tilnærming - LØFT

Hovedpunkter fra agenda:

  • Grunnleggende kjennetegn ved LØFT
  • Hvor og når LØFT passer
  • De grunnleggende verktøy
  • I hvilke situasjoner LØFT ikke passer
  • Planlegging og gjennomføring av prosess

Detaljer om kurset

Varighet: 3 timer (halv dag)

Deltakere webinar: Inntil 15 personer

Deltakere fysisk: Inntil 20 personer

Passer for: Ledere, konsulenter, HMS rådgivere, HR personell og arbeidstakere.

Pris webinar: kr 17 900,-

Pris fysisk samling / bedriftsinternt: kr 18 900,-.

Kan kombineres med annet kurs på forespørsel om dette holdes av samme kursansvarlig. Pris heldags samling: kr 24 900,-

Eventuelle reisekostnader/opphold tilkommer. Prisene er fritatt mva.

Etter gjennomført kurs vil du ha en forståelse for LØFT metodikk, når denne passer og på hvilken måte denne gjennomføres i praksis.

Kontakt oss for  spørsmål om kurs

Ta kontakt med oss for bestilling eller spørsmål om kurs for din virksomhet. 

Hastehjelp!

Hastehjelp - kontakt oss nå for bistand i arbeidsmiljøet

Trenger du strakshjelp til konflikthåndtering?

Vi kan raskt hjelpe med å finne en løsning.

Klikk her