Den mellom-menneskelige faktor i konfliktarbeid del I

I dette kurset fokuseres det på den menneskelige faktor i konfliktarbeid. Individ, relasjon og team/gruppe. Tema er blant annet hvordan skape trygghet i møte med medarbeidere i en vanskelig situasjon på jobb. Kurset har en spennende vinkling som har fokus på en selv, stå i ubehag, hvilke reaksjonsmønstre vi kan ha.

Hovedpunkter fra agenda:

 • Å kjenne seg selv – styrker og svakheter
 • Møte med krevende situasjoner
 • Mentalitet i konflikter
 • Eget følelsesspekter i konflikter
 • Menneskesyn, empati og læringsevne

Detaljer om kurset

Varighet: 3 timer (halv dag)

Deltakere webinar: Inntil 15 personer

Deltakere fysisk: Inntil 20 personer

Passer for: Ledere, konsulenter, HMS rådgivere, HR personell, tillitsvalgte og verneombud.

Pris webinar: kr 17 900,-

Pris fysisk samling / bedriftsinternt:

kr 18 900,-. Reisekostnader/opphold tilkommer.

Kan kombineres med kurs del II (under) ved heldagssamling. Pris heldags samling kr 24 900,-.

Eventuelle reisekostnader/opphold tilkommer. Prisene er fritatt mva

Etter gjennomført kurs vil du ha bedre innsikt i egne reaksjonsmønstre og hvordan redsel for eskalering, holdninger etc. påvirker i arbeidet med konflikter. Dette er en 1. del i en kursrekke på 2 deler. Se mer om kursdel II under.

Den mellom-menneskelige faktor i konfliktarbeid del II

Dette kurset bygger videre på kursdel I og har relasjonskompetanse og teamdynamikk som hovedtema. Samlingen settes opp med forelesninger og oppgaver som knytter seg til innholdet.

Hovedpunkter fra agenda:

 • Hvordan kontekst påvirker meg
 • Egne verdier, allergier og fallgruver
 • Hva skaper trygghet i relasjonen
 • Øvelser i kommunikasjonsverktøy
 • Gruppeprosesser og utvikling
 • Hemmende og fremmende atferd
 • Trygghet, åpenhet og tillit
 • Kultur og ukultur

Detaljer om kurset

Detaljer om kurset:

Varighet: 3 timer (halv dag)

Deltakere webinar: Inntil 15 personer

Deltakere fysisk / bedriftsinternt: Inntil 20 personer

Passer for: Ledere, konsulenter,HMS personell, HR personell, tillitsvalgte og verneombud.

Denne delen kan kombineres med kursdel I over. Pris heldags samling kr 19 900,-

Eventuelle reisekostnader/opphold tilkommer. Prisene er fritatt mva.

Etter gjennomført kurs vil du ha bedre innsikt i egne reaksjonsmønstre og hvordan holdninger påvirker i arbeidet med konflikter. Du vil videre ha en god teoretisk og praktisk forståelse for temaet.

Kontakt oss for  spørsmål om kurs

Ta kontakt med oss for bestilling eller spørsmål om kurs for din virksomhet. 

Hastehjelp!

Hastehjelp - kontakt oss nå for bistand i arbeidsmiljøet

Trenger du strakshjelp til konflikthåndtering?

Vi kan raskt hjelpe med å finne en løsning.

Klikk her