9. juni 2023

Kostnader ved arbeidsmiljøkonflikter

Konflikter koster norske virksomheter over 45 milliarder kroner, like mye som Norges samlede utgifter til sykepenger. Les artikkelen som beskriver kostandene som knytter seg til spenninger og konflikter i arbeidsmiljøet.


Artikkelen er skrevet av oss og tidligere publisert i Finansavisen.no.

Hvor mye koster arbeidsmiljøkonflikter en virksomhet?

Ved beregning av kostnadene ved konflikt for en virksomhet på timene som brukes per dag fordelt på lønn tas med i regnestykket. Eksempelvis årslønn delt på antall timer jobbet i året. Dette gjelder for ansvarlige for konflikthåndteringen og de som øvrig er involvert. Dette kan være alt fra tid brukt på møter, korrespondanse, dokumentasjon, prat i gangen osv. I tillegg kommer eventuelle sykemeldinger hvor et estimat er at dette koster kr 3 000,- per dag.

Hvor mye koster konflikter Norge per år?

Et estimat er 45 milliarder kroner. Andre estimater er langt høyere. Det er viktig å skille på direkte kostander som lar seg regnes ut, og indirekte kostander som er vanskeligere å regne ut.

Hva er direkte kostander ved konflikt?

Lønnskostnader, sykemeldinger, utgifter i forbindelse med helseutgifter, konsulenter, advokater og annet.

Hva er indirekte kostander ved konflikt?

Dårlige kundeservice, rennomme problematikk, ansettelsesvansker, økt risiko for ulykker, nedsatt produktivitet grunnet konsentrasjonsvansker, tap av nøkkelpersoner m.m.

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du liker kanskje også

Hastehjelp!

Hastehjelp - kontakt oss nå for bistand i arbeidsmiljøet

Trenger du strakshjelp til konflikthåndtering?

Vi kan raskt hjelpe med å finne en løsning.

Klikk her