LØS KONFLITEN!

NØGD er et dynamisk ikt system som gir ledere, hr og konsulenter muligheten til å etablere en digitalt forsterket konflikthåndteringsprosess i møte med (gule og røde) konflikter i organisasjoner. NØGD er således et analyse- og beslutningsverktøy for organisasjoner, som:

EFFEKTIVISERER innsamling av data om konflikten
ANALYSERER konflikten mer helhetlig, som grunnlag for organisasjonlæring
ANBEFALER råd om beste metode og videre prosess basert på forskning, praktisk
MONITORERER effekter av tiltakene for å muliggjøre positiv utvikling av tiltaksfasen

Kontakt oss for en presentasjon

tjenester

konsulent tjenester

Les Mer

konsulent tjenester

Les Mer

konsulent tjenester

Les Mer

Nyheter & kalender

WEBINAR: Hvordan løse konflikter.

Kommer vinter 2020

Diskuter dine saker med oss og andre virksomheter. Helt ny innloggingsfunksjon for virksomehter.

Kommer vinter 2020

Webinar: Forstå konflikters sammenhenger fra et dynamisk perspektiv.

Kommer vinter 2020