Grunnleggende konfliktforståelse og verktøy

Dette kurset har fokus på grunnleggende forståelse av samarbeidsproblemer og konflikter. De viktigste mekanismene og teoriene som beskriver hva som skaper arbeidsmiljøutfordringer, men enda viktigere, hvilke kombinasjoner av forhold som bidrar til å forhindre at de oppstår og virker inn på reguleringen av eskalerte konflikter. Videre belyses rasjonelle verktøy og forståelsesmodeller som bidrar til bedre diagnose og med det mer treffsikre tiltak prosesser når spenninger har tatt form i arbeidsmiljøet. Kurset holdes med innslag fra praksis og relevante oppgaver.

Hovedpunkter fra agenda:

  • Grunner til å håndtere konflikter
  • Årsaker til at konflikter oppstår
  • Fallgruver
  • Juridiske og psykologiske perspektiver på konflikter
  • Eskalerings- og reguleringstrappen som verktøy
  • Persepsjon, tolkning & kommunikasjon
  • Dynamisk system tilnærming i møte med spenning og konflikter
  • Det gis oppgaver i løpet av kurset

Etter gjennomført kurs vil du ha en bedre innsikt og forståelse av hva som fører til konflikter, hva som er nyttige grunnleggende verktøy å være kjent med når du arbeider med konflikter.

Detaljer om kurset

Varighet: 3 timer (halv dag)

Deltakere webinar: Inntil 15 personer

Deltakere fysisk: Inntil 20 personer

Passer for: Ledere, konsulenter, HR personell, tillitsvalgte og verneombud.

Pris webinar: kr 16 900,-

Pris fysisk samling / bedriftsinternt: kr 17 900,-.

Kan kombineres med annet kurs. Pris heldags samling: kr 24 900,-

Eventuelle reisekostnader/opphold tilkommer. Prisene er fritatt mva.

 

Dette er eventuelt første del av Nøgd sertifisering. For de som kan vise til å allerede ha gjennomført andre liknende kurs eller har relevant praktisk erfaring, kan dette kurset godkjennes som allerede gjennomført.

Kontakt oss for  spørsmål om kurs

Ta kontakt med oss for bestilling eller spørsmål om kurs for din virksomhet. 

Hastehjelp!

Hastehjelp - kontakt oss nå for bistand i arbeidsmiljøet

Trenger du strakshjelp til konflikthåndtering?

Vi kan raskt hjelpe med å finne en løsning.

Klikk her