Brukermanual

Kalkuler årlig lønn inkludert skatt og sosiale kostnader. Med utgangspunkt i sosiale kostander kalkuleres lønn med 1,3 (f.eks. kr 500 000,- i årslønn x 1,3). Kalkulatoren legger til grunn en arbeidsuke på 37,5 timer som utgjør 1 705 timer i året. Riktige tall for deres virksomhet kan til fordel undersøkes ytterligere med deres HR-, økonomiske-, og / eller juridisk avdeling. Dette være seg tid brukt på konflikten, bruk av konsulenttjenester, bruk av rettslige tjenester etc.

Rolle Årslønn Antall personer involvert i konflikten Timer brukt på konflikt per dag
Informasjon Leder
Informasjon Ansatt(e)
Sum
Bruk av konsulenttjenster
Kr
Bruk av helsetjenester
Kr
Rettsugifter
Kr
Erstatning / Kompensasjon
Kr