OM OSS
Vi gjør kompleksitet håndterbart!


Tommy Antonsen og Trond Løkling er begge gründere og  organisasjonspsykologer. Vår ambisjon er å gøre kompleksitet håndterbart.

I konflikthåndtering mener vi prosessen kan forenkles. Slik ivaretar virksomheten sine ansatte bedre og sikrer virksomheteds drift, verdiskapning og kreativitet. Samtidig som viktige lovkrav ivaretas.

Ideen bak vårt system Nøgd startet sommeren 2018 og i 2020 var Nøgd klart til bruk.

Vår historie

Nøgd ble utviklet på bakgrunn av at vi vet mange virksomheter finner håndtering av konflikter krevende. Vi merket oss at mange konflikter ble håndtert med en og samme metode. Ofte krever likevel ulike konfliktsituasjoner ulik metodikk. Samtidig så fantes ikke en standarisert måte å analysere konflikter på. Vår visjon ble definert i 2018, å skape systemer som kan håndtere komplekse prosesser i virksomheter. Dette resulterte i vårt flaggskip Nøgd. 

vår visjoN

Semje Software skal gjøre mennesker i virksomheter i bedre stand til å håndtere komplekse proseser ved bruk av dynamiske IKT systemer som effektivt samler relevante data, analyserer, tilråder og monitorerer tiltaksprosesser. 

Post: Semje Software, postboks 96, 2261 Kirkenær

Besøk Kirkenær: Solørvegen 1022, 2260 Kirkenær

Besøk Trondheim: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim

Telefon: 413 78 216

Epost: post@semje.com