"Svært fornøyd med at det ble ble brukt god tid på samtaler med medarbeiderne, samt måten sammenstillingen av resultatene ble gjort på"

- Avdelingsdirektør M. Pedersen,  Anno museene Kongsvinger

Innovasjon innen analyse og håndtering av samarbeidsproblemer og konflikter

Tommy Antonsen og Trond Løkling er begge gründere og  organisasjonspsykologer. Vår ambisjon er å effektivisere konflikthåndtering.

Vi mener prosesser knyttet til samarbeidsproblematikk og konflikter kan effektiviseres. Slik ivaretar virksomheten sine medarbeidere bedre og sikrer virksomhetens drift, verdiskapning og kreativitet. Samtidig som viktige lovkrav ivaretas.

Ideen bak vårt system Nøgd startet sommeren 2018 og i 2020 var Nøgd klart til bruk.

Vår historie

Nøgd ble utviklet på bakgrunn av at vi vet mange virksomheter finner håndtering av samarbeidsproblemer og konflikter krevende. Vi merket oss at mange konflikter ble håndtert med en og samme metode som er uheldig og noen ganger lager mer skade. Spekteret av anerkjente metoder bør tilgjengeliggjøres for å skape gode løsninger. Vår ambisjon er å gjøre virksomheter mer kompetent til å møte samarbeidsproblemer og løse konflikter. Vårt flaggskip Nøgd er virksomhetens egen digitale veileder til støtte i konflikthåndtering. 

​​​​​​​

vår misjon

   Effektiviser konflikthåndtering  

Samarbeidsproblemer og konflikter kan resultere i store menneskelige og økonomiske kostnader. Visste du at 1 av 4 sykemeldinger knytter seg til konflikter? Eller at ledere bruker opp til 40% av arbeidstiden på håndteringen av dem? Tidlig og målrettet inngripen vil gi virksomheter mange fordeler. Start effektiviseringen rundt konflikthåndteringen i dag.